Årets företagare 2024

Årets företagare i Vetlanda 2024: Marie H Landegren

Motivering: Årets företagare är en individ som exemplifierar ledarskap, innovation och hållbarhet inom transportbranschen. Genom att implementera effektiva logistiklösningar, främja säkerhet på vägarna och ta initiativ till miljövänliga åtgärder har denna företagare inte bara uppnått framgång för sitt eget företag utan även bidragit till branschens utveckling och samhällets välbefinnande. Med en passion för kontinuerlig förbättring och en dedikation till att leverera kvalitetstjänster förtjänar denna företagare erkännande för sitt enastående bidrag till åkeribranschen.