Kvalitet-, miljö- och
vägtrafiksäkerhetscertifikat

För att möta våra kunders ökade krav är Hagéns Åkeri AB sedan 1998, kvalitetscertifierade och sedan 2001 även miljöcertifierade. 2016 uppgraderades vårt kvalitetssystemet till ISO 9001:2015 och miljöledningssystem till ISO 14001:2015.

Som första företag i Sverige är Hagéns Åkeri AB även certifierade enl ISO 39001:2012. Samtliga certifikat är utfärdade av sbcert - Scandinavian Business Certification AB. Sbcert är ackrediterade av Swedac.

Kvalitetspolicy

Hagéns Åkeri AB skall utföra transporter och tjänster på ett sätt som motsvarar kundens krav och förväntningar och ger upphov till förnyat förtroende. Varje anställd är ansvarig för kvalitén på sitt eget arbete och skall rapportera in ev avvikelser. Transporter och tjänster skall utföras enligt uppsatta verksamhetsmål och enligt myndigheternas lagar och krav. Vi skall sträva efter att utföra allt arbete rätt från början till slut. Varje tjänst/leverans skall vara en rekommendation för kommande beställningar. Hagéns Åkeri AB skall aktivt arbeta med ständiga förbättringar och personalen skall vara kunnig och motiverad för sina arbetsuppgifter genom kontinuerlig utbildning och information.

Miljöpolicy

Vi skall jobba med ständiga förbättringar och förebyggande av förorening vid avfallshantering, kemikaliehantering, resursförbrukning och transporter. Vi skall följa aktuell lagstiftning, andra krav. Bedriva vår verksamhet så att miljön skyddas, råvaror och energi används på ett effektivt sätt samt så att en hållbar utveckling främjas i ett livscykelperspektiv.

Vägtrafiksäkerhetspolicy

Vi skall verka för hög vägtrafiksäkerhet i all vår verksamhet. I våra övergripande och långsiktiga verksamhetsmål skall vi sträva efter att eliminera dödsfall och allvarliga personskador i samband med trafikolyckor. Fordon och fordonstillbehör skall vara underhållna och i trafiksäkert skick. Chaufförerna skall anpassa hastigheten efter gällande regler och andra förutsättningar, följa kör- och vilotidsreglerna och alltid använda säkerhetsbälte. Vid framförande av fordon skall man vara utvilad samt drog- och alkoholfri. Personalen skall påtala för transportledning eller arbetsledning om inte vägtrafiksäkerheten kan bibehållas pga brister i förutsättningarna.