Miljötransporter El-Kretsen AB

Fr o m den 1 juli 2001 trädde en ny lag i kraft som innebar att det är producentansvar på all vitvaror och att dessa skall demonteras. Lagen säger bl a att konsumenten har rätt att utan kostnad lämna in en gammal produkt i samband med köp av en ny (detta kallas ofta gammal-för-ny) och att producenten ska se till att den tas om hand på speciellt, miljövänligt sätt. Kostnaderna för detta faller på producenterna. Företag och institutioner får själva betala. Detta gäller nu även kylvaror och små elektronik.

I de flesta fall lämnas uttjänta spisar, tvättmaskiner, kylskåp, TV-apparater m m på kommunens återvinningscentraler. Men det är El-Kretsen AB som har ansvaret för att ordna så att det återvinningsbara materialet transporteras bort.

Ett krav som ställts på transportören är att man måste vara både kvalitetssäkrade enl ISO 9001 och miljösäkrade enl ISO 14001. Detta är första gången åkeriet har fått konkret nytta av sitt ISO-arbetet.