Tanktransporter

Vi utför flytande kemikalietransporter med ADR-godkända tankfordon. Produkten Ekoflock produceras av Feralco Nordic AB med produktionsanläggningar i Vetlanda och Sölvesborg. Ekoflock används framförallt som vattenrening i kommunala vatten- och reningsverk, men även inom pappersindustrin. Transporterna sker inom Sverige.